Uputstvo za kupovinu klavira-pianina

Prilikom kupovine klavira-pianina, svi kupci mogu da se svrstaju u tri osnovne grupe: 
Početnik, Napredniji kupac,
Napredni kupac - pianista.

    Početnik

    Dodir
    
Najvažniji aspekt klavira koji kupuje početnik je da dirke imaju potpuno isti osečaj sviranja na celoj klavijaturi, jer neujednačena klavijatura onemogućava učenika da razvije pravilan osećaj dinamike i sviranja. Stari klaviri ili pianina, po našem mišljenju, su neodgovarajući za početnike zbog starosti i istrošenosti mehanike, što proizvodi ogromne varijacije u odzivu pojedinačnog tona.

    Koncertni štim
    
Drugi veoma važan faktor za prvu kupovinu instrumenta je da kupljeni klavir ili pianino mora biti 
na Koncertnom štimu. To omogućava učeniku-studentu 
 da pravilno razvije čulo sluha i prihvati muziku onako kako ona mora da zvuči.


   
Ton -  Zvuk instrumenta.
   
Zvuk samog instrumenta nije preterano bitan u ranom stadijumu sviranja, ali u najmanju ruku mora da bude ugodan za slušanje kako bi učenik-student uzivao u onome što čuje.

    Cene
   
Pianina: Kawai K15 od €3,810 ili  Kawai K2 od €4.630 preporučuju se za      
    kupovinu do 5 razreda osnovne muzičke škole.

                                            

KAWAI K-15

Kawai K-15 pianino

KAWAI K-2

Kawai K-2 pianino

vrh stranice

Napredniji kupac

    Dodir
     Kako učenik-student sve više napreduje, klavir-pianino mora da ima klavijaturu koja mu omogućava da postigne veću dinamiku sviranja.

    Ton
     Instrument pianisti mora da pruži veći raspon zvuka. 
    Na ovom nivou, muzika je daleko kopmleksnija i zahteva veću ekspresiju.

   Veličina  
   
Veličina instrumenta na ovom nivou počinje da igra veliku ulogu.
     Visina pianina bi trebalo da bude između 112 i 125 cm. Što je pianino viši, to je i njegov zvuk dublji i jači. 

   Cene   
 
Pianina od €5,720 do €7,500
   Akustični klaviri od
€9,000 do  €18,500

    KAWAI K-3

      Kawai K-3 pianino

KAWAI K-5

Kawai K-5 pianino

KAWAI RX-2H 178 cm

Kawai RX-2 acusticni klavir

KAWAI GM-10K 150 cm

                                    Kawai GM-10 Baby Grand

vrh stranice

    Napredni kupci - pianisti

    Ton
     Tonski kvalitet na ovom nivou igra najveću ulogu. 
     Klaviri ove kategorije poseduju dvostruko postavljenje čekiće od mahagonija, vrhunsku rezonantnu ploču i žice. 
     Ovi faktori ne samo što omogućavaju da klavir ostane dugo godina u top kondiciji, nego daju i najbolji tonski kvalitet.

    Dodir 
    
Vrhunski pianisti traže i vrhunsku klavijaturu klavira. 
     Kvalitet mehanike klavira u ovoj klasi instrumenata i omogućava, omogućavajući pijanisti da postigne svoj maksimum.  

    Veličina
     Instrumenti u ovoj klasi su uobičajno od:

    Pianina 125 cm do 132 cm u visini, akustični klaviri od 178 cm 
do 227 cm ( koncertni klavir 276 cm ) u dužinu.

   Cene  
 
Pianina od
€7.000 do €10,000
   Akustični klaviri
€18,500 do €30,000  
  odnosno Koncertni klavir 276 cm
€100,000

   Uobičajeno je da napredni pijanista sam bira svoj instrument.

KAWAI K-6

Kawai K-6 pianino

KAWAI K-8

Kawai K-8 pianino

vrh stranice

KAWAI RX-7H 227 cm

Kawai RX-7 acusticni klavir

KAWAI RX-3C 186 cm

Kawai RX-3 Conservatory